شنبه، آذر ۱۲، ۱۳۹۰

حس عاشورا...یا حسین-میر حسین

چیزی درونم می جوشد.../ حس غریبیست.../ دلم گرفته.../ دلم به ایستادگی میر حسین و حسرت یک کلام سبزش پر پر میزنه.../ دلم عاشوراست.../ دلم بوی غربت زینبی گرفته.../ کمی خودم را نگاه میکنم.../ عادت ندارم با حس های خودم بجنگم.../ عادت ندارم خودم را جراحی کنم.../ به همون راحتی که خودم را به دست آنچه که دوست دارم میسپارم، امشب هم خودم را سپردم به نوحه های 
عاشورا.../ 
بوی یاس.....بوی سیب
بوی پونه طفلکی می دونه عمه پریشونه تو خرابه ها
بوی سیب حرم حبیب و حسین غریب و کرببلا
... 
یاد میر حسین... تکیه بر همان عهد دیرین... همان رای سبز من که نام سبزش بود
....
یا حسین ....میر حسین