سه‌شنبه، آبان ۲۱، ۱۳۹۲

زنده زنده مرد

گفتند زندگی کن...زندگی کن....زندگی کن
ولی اون هر روز بیشتر از زندگی و رویاهاش دور شد 
و اینقدر زندگی نکرد تا زنده زنده مرد
حالا جنازه خودش هم براش سنگینی می کنه

هیچ نظری موجود نیست: